ENEL za svoje proizvode daje potpunu trogodišnju garanciju

Kvalitet

Za ENEL kvalitet je na prvom mestu. To znači da u opremanju enterijera i izradi nameštaja koristimo najbolji materijal i pružamo najprofesionalniju uslugu, u svakom delu proizvodnog procesa. U nameštaj ugrađujemo materijale i poluproizvode najboljih proizvođača u Evropi. ENEL za partnere ima kompanije kao što su Gras, Egger, Funder, Haffele, Bianco, Hettich, a njihova imena su garancija za kvalitet.

Proizvodnja se odvija na savremenim mašinama, primenom najnovijih tehnologija u izradi enterijera i nameštaja. Procesom rukovode iskusni i obučeni tehnolozi. Redovna kontrola poluproizvoda na prelasku iz jedne u drugu fazu eliminiše mogućnost greške.

ENEL posebnu pažnju poklanja isporuci proizvoda. Kompanija ima sopstveno pakovanje i transport, kojima garantuje da će kupac dobiti finalni proizvod željenog kvaliteta. Montažu obavlja stručni i iskusni tim, uz upotrebu profesionalnog alata, što isključuje mogućnost oštećenja. Pre predaje proizvoda na korišćenje, naš tim obavlja poslednju kontrolu kvaliteta i ispravnosti.

Na ovom mestu ENEL se još jednom izdvaja svojim odnosom. Smatramo da se pravi odnos i briga o kupcu stvaraju tek po obavljenom poslu, zato isporukom ne završavamo svoju uslugu. ENEL za svoje proizvode daje potpunu trogodišnju garanciju. Sopstvena servisna mreža na raspolaganju je da u najkraćem roku učini korekciju prema zahtevu kupca.

Kao rezultat visokog kvaliteta došla su i brojna priznanja, na međunarodnim i domaćim sajmovima. Zlatni ključ Međunarodnog sajma nameštaja u Beogradu, Šampionski pehar Međunarodnog sajma nameštaja u Novom Sadu, Velika zlatna medalja i Velika nagrada – dobar dizajn na istoj izložbenoj manifestaciji. Nagrade nisu prvenstveni cilj, cilj je zadovoljstvo potrošača, ali jesu potvrda da smo na pravom putu i da taj put traje već jako dugo.

APARTMANI

• „Zlatni ključ“ za apartman Enel De Luxe – 2007.godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - BEOGRAD

• „Zlatni ključ“ za apartmansku kuhinju E10 – 2006.godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - BEOGRAD

• „Velika zlatna medalja” za kvalitet apartman DeLux - 2008. godina.
MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA - NOVI SAD

MINI KUHINJE

• „Srebrni ključ”  - 2002, 2003. godine
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA  BEOGRAD

• „Šampionski pehar“  - 2004. godine
MEĐUNARODNI SAJAM HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA - NOVI SAD

• „Pehar Novosadskog sajma“ za kvalitet programa mini kuhinja – 2005,
2006. godine - MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• „Srebrni šampionski pehar“ – 2002, 2003, 2004. godine.
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• „Velika zlatna medalja” za kvalitet -2003, 2004. godina.
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• „Velika zlatna medalja“ za kuhinju Biznis 120 – 2006. godina
• „Velika zlatna medalja“ za kuhinju Biznis 160 -  2006. godina
• „Velika zlatna medalja“ za kuhinju Studentska ekonomik - 2006. godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• „Zlatna medalja” za kvalitet -2002, 2003, 2004 godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• „Zlatna medalja” za liniju MK Ekonomik – 2005.godina
• „Zlatna medalja” za kuhinju MK 100 – 2005.godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• „Zlatno turističko srce“  za najuspešnijeg ugostiteljsko – turističkog partnera   
SACEN INTERNATIONAL - 2003. godina

• „Srebrna medalja” za kuhinju MK 100 + V1 – 2005. godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• „Srebrna medalja” za kuhinju MK 100 + VA2 + KR45 – 2005. godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD
   
• „Srebrna medalja” za kuhinju MK 100 + VA3 + KR60 – 2005. godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• Velika nagrada „Dobar dizajn”  Privredne komore Vojvodine – 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. godine
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• Velika nagrada „Dobar dizajn”  Privredne komore Vojvodine – 2003, 2004. godine
MEĐUNARODNI SAJAM HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA - NOVI SAD

• Povelja „Dobar dizajn” Privredne komore Vojvodine – 2004, 2006.godine
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• „Posebno priznanje“ za kvalitet kuhinje MK 200 – 2005. godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD


KUHINJE

• „Velika zlatna medalja“ za kuhinju De luxe – 2006. godine
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - NOVI SAD

• „Diploma kvaliteta“ za kuhinju Marone Lux – 2006.godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - BEOGRAD

• „Posebno priznanje“ za kvalitet za kuhinju Excess – 2005. godine
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - BEOGRAD

• „Diploma kvaliteta“ za kuhinju Marone DeLux – 2007.godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - BEOGRAD

• „Diploma kvaliteta“ za kuhinju Enel ART – 2008.godina
MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA - BEOGRAD